รายการ...พักบ้างอะไรบ้าง

 ขอขอบคุณรายการ...พักบ้างอะไรบ้าง..โดยคุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันต์ ที่ให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและบ้านคลองสวนโฮมสเตย์..ที่พร้อมให้การดูแลแขกแก้วที่มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง