รายการ The Hotel People

 ขอขอบคุณ คุณบิลลี่ โอแกน และทีมงาน รายการ The Hotel People ด้วยนะค่ะ ที่ให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและบ้านคลองสวนโฮมสเตย์..ที่พร้อมให้การดูแลแขกแก้วที่มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง