งานแต่งที่บ้านคลองสวนโฮมสเตย์

งานแต่งที่บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ค่ะสวยเกินบรรยายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 59